EVA Raportti: Venäläinen kapitalismi ja Suomi

EVA Raportissa todetaan, että Suomi on Venäjästä riippuvaisin EU-maa. On hyvin todennäköistä, että muutamassa vuodessa Suomessa on entistä enemmän yrityksiä, joilla on suurempi liikevaihto ja henkilöstö Venäjällä kuin Suomessa. Sen sijaan venäläisten yritysten investoinnit Suomeen ovat hyvin pieniä. EVA Raportti osoittaa, että hyötyäkseen Venäjän markkinoiden kasvusta suomalaisten yritysten pitää osata toimia venäläisessä kapitalismissa ja hallita siihen liittyvät riskit.

Ekonomisti Simon-Erik Olluksen kirjoittama EVA Raportti ”Venäläinen kapitalismi ja Suomi” osoittaa, että venäläistä kapitalismia määrittävät maantiede, neuvostotalouden taakka ja luonnonvaratalouden rakenne. Nämä tekijät johtavat eristäytyneisyyteen, tarpeeseen suojella taloutta ulkopuoliselta kilpailulta ja tilanteeseen, jossa kasvu on nopeaa mutta rakenteiden uudistuminen hidasta. Vaikka valtion rooli taloudessa on korostunut, ovat yhteiskunnan instituutiot heikot. Oikeusjärjestelmän ja lainsäädännön puutteita korjataan epävirallisilla suhdeverkostoilla. Vakauden puute johtaa kapitalismiin, jossa sijoitusten on tuotettava jo lyhyellä aikajänteellä. Raportin perusväittämä on, että hyötyäkseen Venäjän markkinoista suomalaisten yritysten pitää osata toimia venäläisessä kapitalismissa ja hallita siihen liittyvät riskit.

Liite: 2293_venalainen_kapitalismi.pdf