”Working in Finland – Could it be an option?”

EVA FORUMissa keskusteltiin kompastuskivistä, joihin kansainväliset nuoret osaajat törmäävät – ja etsittiin ratkaisuja työmarkkinoille pääsyyn. Panelisteina toimivat valtiosihteeri Mikko Alkio (Työ- ja elinkeinoministeriö), Group Managing Director Michael Gates (Richard Lewis Communications) ja tutkija Mika Raunio (Tampereen yliopisto). EVA järjesti keskustelutilaisuuden yhteistyössä Helsingin metropolialueen korkeakoulujen kansainvälistä toimintaa kehittävän Helsinki Education and Research Area (HERA) –hankkeen kanssa.