EVA FORUM Onko metsäteollisuudella tulevaisuutta Suomessa?

Pääjohtaja Kari Jordan (Metsäliitto-konserni), toimitusjohtaja Jouko Karvinen (Stora Enso) ja toimitusjohtaja Jussi Pesonen (UPM) keskustelivat EVA FORUMissa metsäteollisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Puheenjohtajana toimi EVAn hallituksen jäsen Sari Baldauf.

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa Venäjän puutullien, sähköistyvän median sekä ilmastonmuutoksen ja kansainvälisen ilmastonmuutospolitiikan vaikutuksista suomalaiseen metsäteollisuuteen.
Suomalainen osaaminen; uudet tuotteet ja nykyisten tuotteiden johdannaiset sekä eri alojen yhteistyö luovat monia mahdollisuuksia tulevaisuuden metsäteollisuudelle.