EVAn Taideilta Kiasmassa

EVAn taideillassa keskusteltiin taiteesta ja taidekeräämisestä. Helsingin kaupungin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén kertoi taidekeräämisen historiasta ja Kiasman museonjohtaja Berndt Arell pohti taiteen arvoa ja paikkaa tänään sekä huomenna.

Kulttuurin ja elinkeinoelämän välille on syntymässä uusi suhde ja tämä näkyy myös EVAn toiminnassa vuonna 2008. EVAn taideillan lisäksi EVA järjestää keskustelutilaisuuden teemasta syksyllä 2008.