Suomen ulkopolitiikan idea

Risto E. J. Penttilän mukaan Suomen ulkopolitiikan suuri idea on kadoksissa. Emme osaa päättää olemmeko tiivis osa Eurooppaa ja länttä vai geopoliittinen erityistapaus. Emme myöskään osaa päättää tulisiko presidentin vai pääministerin johtaa ulkopolitiikkaa.

Penttilän kirjoittama EVA Raportti ”Suomen ulkopolitiikan idea” kartoittaa neljä eri ratkaisuvaihtoehtoa. Hänen mukaansa kaikki neljä vaihtoehtoa ovat parempia kuin nykyinen sekamalli. Penttilä kallistuu itse niin kutsutun mallioppilasvaihtoehdon kannalle. Tämän mallin mukaan Suomi saavuttaa tavoitteensa parhaiten toimimalla rakentavasti ja pitkäjänteisesti keskeisten kansainvälisten järjestöjen sisällä. Tähän valtavirtaisuutta korostavaan malliin sopii myös ulkopolitiikan valtaoikeuksien siirtäminen pääministerille.

Liite: 2170_suomen_ulkopolitiikan_idea_.pdf