A More Effective European Council

Brittiläinen EU-asiantuntija David Harrison esittää EVA Analyysissä, että Eurooppa-neuvoston pitäisi keskittyä olennaiseen ja uudistaa ennakkoluulottomasti omia työskentelytapojaan.

Euroopan unionin jäsenmaiden valtionpäämiehistä koostuva ja EU:n huippukokouksissa kokoontuva Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin korkein poliittinen auktoriteetti, jonka tehtävänä on toimia sekä liikkeelle panevana voimana että suunnannäyttäjänä Eurooppaa kehitettäessä.

David Harrisonin EVA Analyysi pureutuu Euroopan johtajien kokoontumisia nykyisellään vaivaaviin ongelmiin ja tarjoaa toimenpide-ehdotuksia, joilla Eurooppa-neuvoston toimivuutta ja Euroopan yhteistä johtajuutta voitaisiin jäntevöittää.

Liite: 2144_no_004_EuropeanCouncil_eng.pdf