100 päivää miehet kunnossa

Viime keväänä julkistettu EVA Raportti ”Miehet kuntoon!” on kulunut jo tuhansien lukijoiden käsissä. Raportin kirjoittaja Petteri Laine kertoo, miten miesten ohella myös organisaatiot on saatu liikkeelle.

EVA Raportti ”Miehet kuntoon!- kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet” julkistettiin 25.toukokuuta. Raportin tavoitteena oli kiinnittää huomiota viime vuosina kiihtyneeseen kansalaiskunnon laskuun sekä ylipainoisuuden kasvuun, jotka aiheuttavat melkoisia haasteita niin työelämän kuin kansantaloudenkin näkökulmasta jo tällä hetkellä. Nyt 100 päivän jälkeen voidaan todeta, että huomio todella kiinnittyi tähän tärkeään aiheeseen, josta keskustelu yhä käy vilkkaana.

*Tarvittava alkusysäys toiminnalle*

Seuraavan kuukauden aikana raportista kirjoitettiin harvinaisen laajasti. Perinteiset sanomalehtimediat ottivat asian omakseen. Varsinkin maakuntalehtien päätoimittajat olivat aktiivisia ja ottivat kilvan kantaa kansalaiskunnon kohentamisen puolesta. Myös internetin keskustelupalstoilla käytiin ajoittain kiivastakin keskustelua aiheesta. EVAn kotisivulta raporttia ladattiin ensimmäisen kuukauden aikana ennätyksellisen vilkkaasti ja kaiken kaikkiaan raportti on kulunut jo tuhansien lukijoiden käsissä.

Raportti poiki myös kirjoittajalleen alustuksia työpaikkaliikunta- ja hyvinvointiseminaareihin. Eri ammattilehdet ovat haastatelleet ahkerasti ja käyty on Pietarissa asti suomalaisvoimin levittämässä hyvän kunnon sanomaa. Rakentavaa kritiikkiäkin on tullut: Pietarin delegaatioon kuulunut vuorineuvos Martin Saarikangas ilmaisi suoraan tyylinsä kommenttinsa siitä, ettei Masa-Yardsin aikaansa edellä ollutta työpaikkaliikuntaprojektia oltu huomioitu raportissa. Olisi tietenkin pitänyt.

Yllättävintä on ollut yritysten ja yhteisöjen halu panna nopeasti toimeksi raportin ajatusten pohjalta. Niin yritykset, järjestöt kuin palveluntarjoajatkin ovat kilvan kertoneet suunnitelmistaan jalkauttaa suunnitelmiaan. Esimerkiksi yhteyttä ottanut arkkitehtitoimisto kyseli yhteistyötahoa, jonka kanssa se voisi alkaa kehittää kuntien liikuntapaikkasuunnittelua. Myös raporttia varten haastateltu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja sen Malmin yksikkö on pannut tuulemaan. Lukujärjestyksiä muokattiin tälle syksylle, jotta opiskelijoiden omaehtoinen liikunta koulun monipuolisissa liikuntatiloissa on aiempaa helpompaa ja koulutusta fyysisen kunnon alueelta integroidaan mukaan henkilöstöjohtamisen koulutukseen. Juuri tätä raportilla haettiinkin – toimintaa.

*Syrjintää vai syrjäytymistä?*

Kannanotot sanomalehdissä olivat pääsääntöisesti raportin viestiä tukevia: fyysinen kunto nähtiin tärkeänä osana ihmisen kokonaishyvinvointia ja kunnosta huolehtimisen uskottiin ehkäisevän syrjäytymistä. Negatiivista kirjoittelua ilmeni myös, mutta oikeastaan vain yhdestä mediasta, jonka näpsäkkä reportteri haistoi tilaisuuden raportin yksittäisessä lauseessa, jossa rinnastettiin fyysinen kunto koulutukseen ja työkokemukseen rekrytointitilanteessa. Itse olen pohtinut sitä yhtenä mahdollisuutena useiden muiden tapojen joukossa ja samansuuntaisia ajatuksia esittää myös osa raportissa haastatelluista. Syrjintää sen paremmin fyysisen kunnon kuin ulkonäönkään takia ei raportti tietenkään ehdota, kuten kyseinen toimittaja väittää.

*The next big thing!*

Elinkeinoelämän Valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Ollila otti vakuuttavasti kantaa asian puolesta niin julkaisutilaisuudessa kuin sitä seuranneissa haastatteluissakin. Ollilan oma kiinnostus asiaa kohtaan oli alkusysäys koko hankkeelle. Erityisen huolestunut hän on koululiikunnan tilasta, sillä Suomessa on vähiten koululiikuntaa koko EU-alueella. Ollilan mukaan lasten ja nuorten liikunnan lisääminen sekä työhyvinvoinnin kohentaminen on ”the next big thing”. Mielenkiintoista olisikin, jos koululiikunta saisi parannettua asemiaan elinkeinoelämän kiinnittäessä siihen huomiota. Määrän ohella myös koululiikunnan sisällön nykyaikaistaminenkin kun on jäänyt muiden aineiden kehittämisen jalkoihin.

Kaiken kaikkiaan EVA Raportti osoitti kiinnostavuutensa jopa EVA-yhteisölle hieman vieraammalla fyysisen kunnon aihealueella. Keskustelu on alkanut innostuneesti Jääkäämme odottelemaan avauksien kokonaisvaikutuksia.