Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus

EVA Analyysi ”Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus” osoittaa, että naisten johtamat yritykset ovat vastaavia miesjohtoisia yrityksiä kannattavampia.

EVA Analyysi on ensimmäinen kattava suomalaistutkimus naisten johtamien yritysten ja kannattavuuden suhteesta. Tutkimus kattaa kaikki yli kymmenen hengen yritykset Suomessa. Tulokset ovat riippumattomia yrityskoosta tai toimialasta. Ne osoittavat, että naisten etenemismahdollisuuksien parempi huomioiminen voi tarjota yritykselle selvää kilpailuetua.

Liite: Naisjohtajat