Naiset huipulle! – Kiintiöitä vai kotiapua?

Suomalaiset naiset ovat osaavia ja korkeasti koulutettuja. Heidän etenemisensä yritysten johtotehtäviin on kuitenkin ollut hidasta.

Pienen maan menestymisen ehto on hyödyntää koko osaamispääomansa. Valitsemalla parhaat voimat parhaille paikoille – riippumatta siitä ovatko nämä naisia vai miehiä – voidaan varmistaa suomalaisten yritysten kilpailukyky ja suomalaisen yhteiskunnan elinvoimaisuus.

EVAn Naiset huipulle! -hanke käynnistettiin 21.8. järjestetyn EVA FORUMin myötä.

Keskustelijat:    Eija Ailasmaa
Suvi-Anne Siimes
Björn Wahlroos
Puheenjohtaja: Pauli Aalto-Setälä

Naiset huipulle! -hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. Hanke on Uudenmaan TE-keskuksen osarahoittama.