EVA FORUM 23.3. VALLATTOMAT PARLAMENTIT

Keskustelijat:    Kansanedustaja Tuija Brax
Europarlamentaarikko Piia-Noora Kauppi
Kansanedustaja Mart Laar (Viron Riigikogu)
Puheenjohtaja: Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen

EVA FORUMin paneelia tähdittivät tällä kertaa EVAn tuoreet parlamenttikumppanit. Tuija Brax, Piia-Noora Kauppi ja Mart Laar keskustelivat Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen johdolla edustamiensa parlamenttien toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Yleisökysymysten myötä paneuduttiin niinkin monipuolisiin aiheisiin kuin kansallisten hallitusten ja parlamenttien valtasuhteet EU-asioissa, prostituutio ja ihmiskauppa EU:ssa, tasaveron merkitys Viron talouskasvulle.

Vihreiden kansanedustaja Tuija Braxilta tiedusteltiin, miten eduskuntatyö eroaa puolueen ollessa oppositiossa versus hallituksessa. Brax luonnehti Suomen eduskunnan valiokuntatyöskentelyä tehokkaaksi ja mielekkääksi, eikä oppositio työskentelyssä ole ollut sanottavia eroja. Perusajatushan on kuitenkin sama – yhteisten asioiden hoitaminen. Kuitenkaan oppositioasema ei välttämättä ole pysyvä olotila hänen edustamalleen puolueelle.

Ihmiskauppa- ja prosituutiokysymysten Brax totesi olevan lakivaliokunnan käsittelyssä ja hän koki aiheen ajankohtaiseksi ja erittäin tärkeäksi. Vaikka prostituution sanotaan olevan maailman vanhin ammatti, niin kansanedustajan mukaan äärimmäisen harvat ihmiset ovat siinä vapaaehtoisesti mukana.

Piia-Noora Kaupilta kysyttiin Euroopan parlamentin (EP) ja Suomen eduskunnan eroista sekä toiminnan yleisistä kehittämistarpeista EP:ssa. Kaupin mukaan parantamisen varaa on erityisesti byrokratian suhteen, sillä esimerkiksi käännöstyöhön käytetään nyt yli 700 milj. euroa vuodessa. Suurin ero EP:n ja Suomen eduskunnan välillä on Kaupin mielestä se, ettei EP.ssa ole selkeää hallitus/oppositio-asetelmaa, vaan koalitiot vaihtelevat asiakysymyksittäin, joissa kansalliset näkökohdat usein painottuvat.

Riigikogun parlamentaarikko Mart Laar kommentoi Viron ilmapiiriä suhteessa Euroopan Unioniin siten, että Virossa on kyllä halua vaikuttaa, mutta ei halua osallistua. Tasaverosta Laar kertoi, että sillä on tutkimusten mukaan ollut suuri vaikutus Viron talouskasvulle; mm. kasvaneet ulkomaiset investoinnit ovat paljolti juuri Viron verosysteemin ansiota.