Ikkunat auki maailmaan – EVAn ”Suomi, EU ja maailma” asennetutkimus

Globaalistuminen on ollut yksi keskeisimpiä iskusanoja viime vuosina. Miten suomalaiset suhtautuvat tähän taloutta, politiikkaa, kulttuurielämää ja monia muitakin elämänaloja myllertävään ilmiöön? Paljosta puheesta huolimatta kattavaa tutkimustietoa kansalaisten globaalistumisasenteista ei ole aiemmin ollut saatavilla.

Raportissa käsitellään laajasti myös suomalaisten asennoitumista Euroopan Unioniin. Tutkimuksen tulokset antavat
mielenkiintoista lisätietoa erityisesti EU-kielteisten – merkittävän
vähemmistön – näkemyksistä. Suomalaisilla on selkeät mielipiteet myös pian alkavan EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista.

Raportin ovat laatineet EVAn tutkimusasiamies Kai Torvi ja tutkija Pentti Kiljunen, Yhdyskuntatutkimus Oy.

Liite: 1523_ikkunat_auki_maailmaan.pdf