Aivovuodosta aivokiertoon – huippuosaajat talouden voimavarana

Tutkija Mika Raunion kirjoittama EVA RAPORTTI julkistettiin 8.12.2005 Korjaamolla. Raportti pohtii, millä keinoin Suomesta rakennetaan entistä kiinnostavampi työ- ja asuinmaa kansainvälisille osaajille. Kirjoituksen painopiste on konkreettisissa, yhteiskunnan eri sektoreille suunnatuissa toimenpide-ehdotuksissa.

Maailman laidalla häämöttävä Suomi ei ole todennäköinen valinta, kun mahdollisia työ- tai opiskelupaikkoja arvioidaan kansainvälisestä näkökulmasta. Tämän vuoksi huippuosaajien – niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten – houkuttelemiseksi ja kiinnipitämiseksi on kehitettävä kannustimia ja urapolkuja.

EVA RAPORTTI tarjoaa käytännöllisiä ratkaisuja kansainvälisten huippujen houkuttelemiseksi Suomeen. Rekrytointia maan rajojen ulkopuolella on lisättävä, tilastointia parannettava, kansainvälisiä kouluja perustettava ja ulkomaisten avaintyöntekijöiden verotusta alennettava.

Raportti on ladattavissa kohdasta ”Raportit”.

Liite: 1382_aivovuodosta_aivokiertoon_Net.pdf