The Dissolving Corporation – Contemporary Architecture and Corporate Identity in Finland

Raportissa pohditaan, mitä pääkonttorien arkkitehtuuri kertoo yritysten ja yhteiskunnan suhteesta.

Peter MacKeith kuvaa kirjoituksessaan yritysarkkitehtuurin kehitystä Suomessa HPY:n sadan vuoden takaisesta kivilinnasta tämän päivän lasitorneihin. 1900-luvun alun yritykset välittivät rakennuksillaan viriävän kansallistunteen, pysyvyyden ja suomalaisen luontosuhteen perusarvoja. Nykypäivänä pääkonttorien valuminen läpinäkyviksi, eristyneiksi saarekkeiksi kaupunkien laitamille heijastaa puolestaan globaalin talouden pelisääntöjä, joissa rajattomuus ja maailmankansalaisuus ovat ensi sijalla.

Creative Finland ry:n kanssa yhteistyössä julkaistavaa raporttia varten MacKeith perehtyi vuosien 2003-2004 aikana suomalaisten kohteiden lisäksi seitsemän modernin pääkonttorin arkkitehtuuriin Yhdysvalloissa, Alankomaissa, Norjassa ja Saksassa. MacKeith peilaakin suomalaisen arkkitehtuurin analyysiaan kansainväliseen tilanteeseen, etsien eroja ja yhtäläisyyksiä.

Washington University in St. Louisissa professorina toimiva arkkitehti Peter MacKeith on aiemmin asunut Suomessa kymmenen vuoden ajan, työskennellen mm. TKK:n kansainvälisen arkkitehtuurin maisteriohjelman johtajana. Raportissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan.

Liite: 1258_dissolving_corporation.pdf