Pelastakaa Helsinki – globalisaatiostrategia kuntataloudelle

Globalisaatio ja ikääntyminen asettavat kunnat uuteen haastavaan tilanteeseen. Osaavat kuntapäättäjät ymmärtävät, ettei talouskasvu yksin hoida rahoitustarvetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat rajusti. Vaikka opiskelijamäärät pienenevät, on tarve panostaa osaamiseen ja opetukseen yhä enemmän.

Ellei muutoksia tehdä pian, menot karkaavat käsistä. Raportti suosittaa käytön mukaan räätälöityä tilaaja-tuottajamallia sekä osaavaa omistajapolitiikkaa muutoksen välineeksi kuntasektorille. Kuntien on opittava ostamaan, omistamaan sekä vaatimaan pääomilleen parempaa tuottoa. Kaiken toiminnan lähtökohdaksi on otettava laadukkaampien palvelujen tuottaminen asukasomistajille, eli kuntalaisille, mahdollisimman alhaisella veroäyrillä.

Raportti on saanut jatkokseen sarjan Kaupunkianalyysejä. Analyysit saatavilla sivulta www.asukasomistajat.fi

Liite: 991_PelastakaaHelsinki.pdf