Suomi EU:n etujoukkoon – Eurooppa-politiikan uudet haasteet

EVAn Eurooppa-ryhmän mukaan Suomen keskeisten tavoitteiden tulisi olla EU:n kilpailukyvyn parantaminen, sen kansainvälisen aseman kohentaminen sekä unionin toimintakyvyn tehostaminen. Lisäksi Eurooppa-ryhmä esittää Eurooppa-revisiota, hallituksen asettamaa työryhmää, joka arvioisi 10-vuotisen EU-kauden tuloksia ja linjaisi tulevaisuutta.

EVA RAPORTTI ”Suomi EU:n etujoukkoon – Eurooppa-politiikan uudet haasteet” koostuu kahdesta osasta: Esko Antolan kirjoittamasta analyysistä sekä Eurooppa-ryhmän esittämistä toimenpide-ehdotuksista. EVAn Eurooppa-ryhmään kuuluvat raportin kirjoittaja, Jean Monnet -professori Esko Antola, EVAn puheenjohtaja, vuorineuvos Georg Ehrnrooth, toimitusjohtaja Leif Fagernäs, Elinkeinoelämän Keskusliitto, tohtori Sirkka Hämäläinen, tohtori Risto E. J. Penttilä, johtaja Veli Sundbäck, Nokia sekä toimitusjohtaja Matti Vuoria, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Liite: 944_SuomiEUnEtujoukkoon.pdf