Tuttu mutta tuntematon – avaimia Yhdysvaltain ymmärtämiseen

EVAn kumppani Esko Aho on laatinut EVA-raportin Euroopan ja Yhdysvaltojen välisistä suhteista. Hän pohdiskelee kysymyksiä: Miksi meidän on niin vaikea ymmärtää amerikkalaisia ja amerikkalaisten meitä eurooppalaisia? Onko suhteidemme heikentynyt tila pysyvä vai väliaikainen ilmiö? Hänen mukaansa on turha haikailla vanhojen hyvien aikojen paluuta. Euroopan ja Yhdysvaltojen keskinäinen suhde tulisikin tulevaisuudessa rakentaa uudelta pohjalta huomioiden maanosia yhdistävät ja erottavat kulttuuriset tekijät.

Liite: 467_tuttu_mutta_tuntematon.pdf