Hyve ja elinkeinoelämän yhteiskuntavastuu

Elinkeinoelämän yhteiskuntavastuu on kaikkien huulilla mutta aniharvan keskustelijan hanskassa. Yhteiskuntavastuun käsitteet ja niiden tulkinta ovat vaihtelevia ja sekavia. Silti keskustelu yhteiskuntavastuusta on tullut jäädäkseen, sillä kyse on markkinataloudelle elintärkeästä aiheesta. Vastuullinen toiminta on markkinataloudelle ominaisen vapauden keskeinen osatekijä –ei sen vastavoima. EVAn Chydenius fellow Ilkka Haavisto pyrkii esityksessään Hyve ja elinkeinoelämän yhteiskuntavastuu selventämään mistä yritysten yhteiskuntavastuussa on kysymys. Esitys pidettiin 19.11. Energiapäivä 2003-seminaarissa Finlandia-talolla. Seminaarin järjesti Energiafoorumi ry.

Yritysten vastuukysymysten esiintulo on merkki pari vuosikymmentä sitten alkaneen ja yhä jatkuvan elinkeinoelämän vapautumisprosessin tulemisesta uuteen vaiheeseen. Yritysten on tänään vastattava oman toimintansa taloudellisesta järkiperäisyydestä ja kaikenpuolisesta kestävyydestä, mutta kannettava myös huolta siihen sidoksissa olevista ihmisistä ja yhteisöistä sekä ympäristöstä. Näin on ollut tietysti myös ennenkin, mutta enää vastuunkantoa ei hoideta kollektiivisten elinten, kuten yritysten jo harvinaisiksi käyneiden hallintoneuvostojen kautta. Sen sijaan yrityksiltä odotetaan eräänlaista täysikasvuisuutta – niin taloudenpidossa kuin myös käytöksen suhteen.

Ongelmaksi nousee tällöin yhteiskuntavastuuajattelun sisäinen sekavuus. Ansiokkaasti kehittyneiden yhteiskuntavastuuasioiden hallinnan keinojen, kuten raportoinnin, sidosryhmävuoropuhelun ja viestinnän painottaminen ei auta selventämään itse vastuun ydintä. Talousteoria on todistetusti liian optimistinen katsoessaan pelkän taloudellisen vastuun tehokkaan kannon hoitavan muutkin vastuukysymykset itsestään. Teoriavetoinen moraalifilosofinen ajattelu taas hakeutuu helposti törmäyskurssille talouden logiikan kanssa tehden yhteiskuntavastuun kannosta yrityksille ongelman ja painolastin.

Yrityksen monipuolisesti hyvä toiminta onkin nähtävä myös arvona jo sinänsä, samalla tavoin kuin hyve-etiikka näkee ihmisen hyvän toiminnan itseisarvona. ”Hyvälle yritykselle” on luonnollista pyrkiä hyvään suoritukseen niin sen varsinaisella toimialalla, kuin myös sen toimintaan liittyvien ympäristö- ja sosiaalisten kysymysten saralla. Parhaat yritykset kehittyvät pitkäjänteisesti kohti hyvää ja menestyvää, koko yhteiskuntaa hyödyttävää ja sen arvostamaa ”yrityskansalaisuutta.”

Energiasektorin vastuullisuuden erityiset haasteet ovat aidon ja erityisen huolenpidon osoittaminen ympäristökysymyksissä, sekä sille suhteellisen uuden vapaan markkinatalouden hyvien käytäntöjen ja tapojen haltuunotto.