Suomen linjan mukaista liittyä Naton jäseneksi

Risto E. J. Penttilä esitteli argumentteja Nato-jäsenyyden puolesta Atlas -TV ohjelmassa 13.11.2003 klo 18.45

Suomen ja Naton suhdetta arvioi lähetyksessä Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja, tutkija Risto E.J. Penttilä. Hän katsoi että sitoutuminen Natoon vastaisi Suomen ulkopolitiikan pitkää linjaa, jonka nojalla maasta on tullut myös YK:n ja EU:n jäsen.
Penttilä katsoi, ettei Naton jäsenyys veisi suomalaisia sotilaita sen kaltaisiin kriisipesäkkeisiin kuin Irak, jossa 19 italialaista sotapoliisia sai juuri surmansa. Penttilän mukaan Suomen olisi syytä olla Natossa, jossa myös Suomea koskevia päätöksiä tehdään.

Venäjän mahdollista kriisiytymiskehitystä Penttilä piti eräänä syynä liittyä Natoon. Tärkeämmäksi Suomen kannalta hän katsoi kuitenkin sen tilanteen välttämisen, että asioista sovitaan Suomen pään yli Molotov-Ribbentrop -sopimuksen tavoin.