Saaliinjako

Irakin jälleenrakennus on arviolta sadan miljardin dollarin rakennustyömaa. Ei ihme, että urakoitsijat käyvät kuumana. Suomen kannalta on kiinnostavaa, annetaanko matkapuhelinverkkojen rakennus amerikkalaisille.

Vielä ei tiedetä, kuinka estottomasti presidentti Bush käyttää jälleenrakennusta Yhdysvaltain talouden tukemiseen, liittolaismaiden palkitsemiseen ja kriitikkojen rankaisemiseen. Yleinen uskomus on, että voittajia ovat amerikkalaiset yritykset ja häviäjiä ranskalaiset.

Tämä tarkoittaa huonoja uutisia TotalFinalElf -yhtiölle, jolla on Saddam Husseinin hallinnon kanssa kymmenien miljardien dollarien sopimus Irakin öljyn hyödyntämisestä, sekä muille ranskalaisille ja saksalaisille yrityksille. Todennäköisesti ne pääsevät mukaan jälleenrakennukseen vain amerikkalaisten tai brittiyritysten alihankkijoina.

Mutta mitä tapahtuu matkapuhelinverkoille? Lähi-itä on perinteisesti ollut GSM-standardin käyttöaluetta. Nyt joukko amerikkalaisia kongressin jäseniä on esittänyt vaatimuksen, että matkapuhelinverkkojen standardiksi otettaisiin kalifornialaisen Qualcomm-yrityksen kehittämä CDMA-standardi. Tavoitteena on ilmeisesti tukea amerikkalaista yritystä ja rangaista ranskalaista Alcatel-yhtymää, jolla on jalansija Lähi-idässä.

CDMA-standardi ottaminen käyttöön Irakissa tarkoittaisi kahta asiaa. Ensiksi, alueellisesti yhtenäisen matkapuhelinverkon rakentaminen vaikeutuu. Toiseksi, amerikkalaisyhtiöt saavat sillanpääaseman Lähi-idän mobiilimarkkinoille.