Rysslands angrepp mot Ukraina ledde till att majoriteten av finländarna nu är för ett medlemskap i Nato

60 procent av finländarna är för och 19 procent emot ett Natomedlemskap. Andelen finländare som är för medlemskap har ökat med 34 procentenheter sedan förra hösten.

Ladattavat tiedostot

Download: På tröskeln till Nato EVA Analys
På tröskeln till Nato EVA Analys

Rysslands angrepp mot Ukraina ledde till att majoriteten av finländarna nu är för ett medlemskap i Nato. EVA Analys På tröskeln till Nato är skrivit av forskningschef Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: Figurbilaga av EVA Analys På tröskeln till Nato
Figurbilaga av EVA Analys På tröskeln till Nato

Lataa

I stället för reserverat ser finländarna nu positivt på ett Natomedlemskap. Den exceptionellt snabba, stora och breda opinionsförändringen baserar sig på en uppfattning om att Finlands militära säkerhetsmiljö har förändrats i grunden och att hotet från Ryssland har ökat. En klar majoritet av finländarna anser att Finland bör fatta beslut om Natomedlemskap före utgången av det här året.

EVA genomförde en omfattande opinionsundersökning om finländarnas åsikter om ett Natomedlemskap i anslutning till enkäten om värderingar och åsikter våren 2022. Resultaten publiceras i mars–april 2022 i flera delar, av vilka denna är den första. I EVAs enkät om värderingar och åsikter har finländarnas inställning till Nato undersökts i 24 år sedan 1998. Det är den längsta regelbundna opinionsundersökningen om Natomedlemskap i Finland.

60 procent av finländarna är för och 19 procent emot ett Natomedlemskap. Andelen finländare som är för medlemskap har ökat med 34 procentenheter sedan förra hösten.

60 procent anser att Natobeslut bör fattas i år, 41 procent anser att det bör göras redan under de närmaste månaderna och enligt 19 procent före utgången av 2022.

Hälften (48 %) är för ett Natomedlemskap även om statsledningen inte skulle bifalla det.

69 procent anser att även Finland bör ansluta sig till Nato om Sverige gör det.

Informationsinsamlingen för undersökningen gjordes under den andra och tredje veckan av kriget i Ukraina den 4–15 mars 2022.

Läs hela Analys