EVA Raportti: Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset

”Suurimmat hyödyt sosiaalisesta mediasta saavat yritykset, jotka osaavat käyttää sitä hyväkseen sekä yrityksen sisäisissä prosesseissa että toiminnassaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, kertoo Antti Isokankaan ja Petteri Kankkusen kirjoittama EVA Raportti ”Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset”.

Raportin mukaan yritysten ei pidä nähdä sosiaalista mediaa pelkkänä markkinoinnin välineenä. Sosiaalinen media on ennen kaikkea sisäisen viestinnän ja asiakaspalvelun työkalu, joka muuttaa yritysten toimintatapoja ja työkulttuuria. Sisäisen viestinnän uudet tavat jakaa sosiaalisen median avulla tietoa ja osaamista organisatoristen ja maantieteellisten rajojen yli lisää tietotyön tuottavuutta. Yhteistyömahdollisuudet paranevat ja innovaatioiden kehittäminen kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi edistyy.

Sosiaalinen media tekee yritysten liiketoiminnasta läpinäkyvämpää. Asiakkaiden ja työntekijöiden kautta yritykset ovat mukana sosiaalisessa mediassa riippumatta siitä, haluavatko ne sitä. Raportti kertoo, että läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen perustuvasta strategiasta on tullut käyttökelpoinen vaihtoehto liiketoiminnan perustaksi.

Uudenlainen työkulttuuri ja uudenlaiset työtavat synnyttävät myös ristiriitoja. Ero yritysten virallisten it-käytäntöjen ja työntekijöiden vapaa-ajallaan käyttämien tehokkaiden ja hyödyllisten työkalujen välillä on kasvanut viime vuosina suureksi. Tässä suhteessa työelämä ei ole muuttunut liian paljon vaan liian vähän – työnantajilla on paineita muutoksiin.

Isokankaan ja Kankkusen kirjoittama raportti kertoo esimerkkejä siitä, millaisia muutoksia sosiaalinen media on jo aiheuttanut suomalaisissa yrityksissä – ja millaisiin muutoksiin yritysten johdon on seuraavaksi syytä varautua.

Osana raporttia toteutettiin kyselytutkimus, johon vastasi 115 suomalaista yritysjohtajaa. Kyselytutkimuksen tulokset ovat saatavilla osoitteessa www.sulava.com/eva.

Lataa raportti: Suora yhteys