MIT edistää yrittäjyyttä – suomalaisvoimin

Johtava amerikkalainen yliopisto MIT edistää yrittäjyyttä liikeidea- ja innovaatiokilpailulla, joka on tunnustettu globaali johtaja alallaan. Kilpailua pyörittää reilun kymmenen hengen ydinjoukko, joista kolme on suomalaista.

MIT 50K Entrepreneuship Competitionin vuotuinen globaali yrittäjyyskonferenssi, MIT 50K Global Startup Workshop (GSW), keräsi keväisenä viikonloppuna Cambridgen yliopistoon Englantiin joukon maailman yrittäjähenkisimpiä ihmisiä. Tämän vuoden konferenssi, jota isännöi Cambridgen yliopiston yrittäjät (Cambridge University Entrepreneurs), oli tähän asti menestyksekkäin keräten 35 eri maasta yhteensä lähes 200 osanottajaa, joihin lukeutuivat kaikki maailman merkittävimpien Business Plan -kilpailujen järjestäjät, joukko potentiaalisia uusien kilpailujen järjestäjiä, riskisijoittajia, menestyneitä yrittäjiä sekä kehitysorganisaatioita. Osallistujien joukossa oli myös Suomen Venture Cup.

MIT 50K Global Startup Workshop (http://50k.mit.edu/gsw) edustaa osaltaan MIT:n ”open source” -ajattelutapaa konferenssi perustettiin seitsemän vuotta sitten vastaamaan globaaliin kysymykseen: ”How to run a successful Business Plan Competition”. Tänä päivänä MIT 50K GSW on maailman huippukonferenssi liikeidea- ja innovaatiokilpailujen järjestäjille sekä kehitysorganisaatioille ympäri maailmaa. Konferenssi keskittyy parhaiden toimintatapojen vaihtoon kilpailujen kesken sekä koulutukseen siitä, kuinka business plan kilpailuilla voi edistää taloudellista kehitystä, uuden teknologian laajaa käyttöönottoa sekä innovaatiota eri talousalueilla. MIT 50K on sitoutunut rooliinsa alan globaalina konsulttina.

Suomalaisnäkökulmasta tarkasteltuna järjestäjäorganisaation rakenne oli hyvinkin edullinen – MIT 50K GSW -tiimin reilusta kymmenestä ydinjäsenestä jopa kolme oli suomalaisia, kaikki MIT:n opiskelijoita: Konferenssin logistiikasta vastasi Timo Somervuo (Logistics Lead) ja osallistujia koordinoi Lauri Kauppila (Contact Coordinator). Itse vastasin konferenssin asiasisällöstä sekä organisaatiomme kansainvälisistä suhteista (Global Relations Lead).

Uskon vahvasti Business Plan -kilpailujen rooliin alueellisen yritystoiminnan kehittäjänä sekä potentiaalisena taloudellisen kasvun veturina. Erityisesti ns. akateeminen yrittäjyys on alue, joka käsittää suunnattomia valjastamattomia voimavaroja, mutta jota käsitellään julkisuudessa liian harvoin mielekkäänä osaratkaisuna esim. ylikoulutettujen nuorten työllistämiseksi. Yllättävää kyllä, korkeakouluopiskelijoiden yrittäjähenkisyys sekä innovatiivisuus tukahdutetaan usein jo perhe- tai yhteiskuntatasolla yrittäjyyden aliarvostuksena perinteisempiin, turvallisiin urasuunnitelmiin verrattuna. Valtaosassa maita myös tekniikan ja talouden opiskelijoiden riittämätön ohjattu kanssakäyminen estää innovatiivisten luottamussuhteiden muodostumisen, joita ilman erinomainenkin teknologiapohjainen liikeidea on tuhoontuomittu. MIT 50K:n kaltaiset yrittäjyyskilpailut pyrkivät rakentamaan yrittäjyyttä tavalla, joka poistaa yllämainittuja ennakkoluuloja sekä edistää poikkitieteellisten yhteistyösuhteiden muodostumista menestyksekkään akateemisen innovaation turvaamiseksi.

Kokemuksemme on osoittanut, että akateemisessa ympäristössä toimivan yrittäjyyskilpailun organisaation opiskelijapohjaisuus on erityisen tärkeä, rohkaiseva tekijä osallistujien yrittäjyysmotivaation lisäämiseksi. MIT 50K Entrepreneurship Competition (http://50k.mit.edu), globaali uranuurtaja alallaan, on aito opiskelijajärjestö, jonka organisaatio koostuu Massachusetts Institute of Technologyn perus-, jatko- ja MBA-opiskelijoista. 15 vuoden olemassaolomme aikana, MIT 50K on tuottanut yli 80 yritystä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on tällä hetkellä yli 7 miljardia USA:n dollaria. Yhdessä nämä yritykset työllistävät yli 3000 työntekijää.

Suomi on hyvä esimerkki maasta, jonka lukuisat korkeakoulut pursuavat valjastamattomia innovaatioresursseja. Riittämätön innovatiivinen poikkitieteellinen interaktio opiskelijatasolla yhdistettynä perinteisiin ennakkoluuloihin on puhdasta taloudellista tehottomuutta, joka on uhka Suomen kilpailukyvylle tulevaisuudessa – Nokian tuolla puolen. Akateemisen innovatiivisuuden edistäminen on yksi tapa monipuolistaa kykyportfoliotamme vastaamaan tulevaisuuden haasteita.