Yritysten työllisyysosuudet yrityskoon mukaan 2012

 
Työllisyys keskittyy voimakkaasti suuryrityksiin ja pieniin yrityksiin: 130 suurinta yritystä työllistää yhtä paljon koko yksityissektorin työvoimasta kuin 300 000 pienintä yritystä, selviää EVA Faktasta Tästä Suomi elää.

Suuryrityksiä eli yli tuhat henkeä työllistäviä yrityksiä on 0,04 prosenttia kaikista yrityksistä. Niiden osuus yksityissektorin työllisistä on 27 prosenttia.

Alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä oli 300 000 vuonna 2012. Pienyritysten osuus koko yksityissektorin työvoimasta oli noin 28 prosenttia.

Kaikkiaan yrityksiä oli 314 908 vuonna 2012. Valtio ja suurimmat kunnat ovat suuryrityksiäkin merkittävämpiä työllistäjiä, mutta ne eivät ole mukana kuvion tiedoissa. Aineistossa on mukana vain julkisyhteisöjen omistamat yritykset.
 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

Lisää tietoa:

EVA Fakta: Tästä Suomi elää