Yrittäjien ikäjakauma 2011

 

Noin viidennes yrittäjistä on nuoria eli  15–34-vuotiaita, selviää Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksesta.

Yrittäjien keskimääräinen ikä on korkeampi kuin palkansaajien, sillä monilla aloilla yrittäminen edellyttää pitkää työkokemusta ja johtamiskokemusta. Vuonna 2008 yrittäjien keski-ikä oli 47 vuotta ja palkansaajien noin 42 vuotta.

 


Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.