Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 1987–2013

Väestön määrä on kasvanut puolella miljoonalla henkilöllä 5,5 miljoonaan viime vuosikymmeninä, mutta työllisten määrä on kasvanut vain noin 2 000:lla, selviää EVA Faktasta Kuka Suomessa tekee työt?

Väestönkasvu on painottunut eläkeläisiin, koska väestön ikärakenne on vanhentunut. Eläkeläisten määrä on kasvanut 328 000 henkilöllä 1,3 miljoonaan.

Työvoiman määrä (työttömät ja työlliset yhteensä) on kasvanut noin 182 000 henkilöllä 2,6 miljoonaan. Työvoiman kasvu painottuu työttömiin, joiden määrä on yli kaksinkertaistunut.  Vuonna 1987 työttömiä oli noin 149 00, kun vuonna 2013 heitä oli jo 328 o00.

Opiskelijoiden määrä on kasvanut 76 000:lla. Lasten eli 0-14-vuotiaiden määrä on laskenut 58 000:lla.

 

 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

 

Lisää tietoa:

EVA Fakta Kuka Suomessa tekee työt?