Työvoimakustannusten rakenne 2012

 

Työvoimakustannuksiin kuuluvat kaikki ne kustannukset, jotka työnantajalle aiheutuu työvoiman käytöstä. Noin 77 prosenttia työvoimakustannuksista on palkkoja. Välittömän ansion eli tehdyltä työajalta maksetun palkan osuus on 61 prosenttia.

Huomattava osa työvoimakustannuksista on sosiaaliturvan kustannuksia, kuten työeläkemaksut ja sairausajan palkat. Sosiaaliturvan kustannukset ovat jopa 21 prosenttia kaikista työvoimakustannuksista.

Kertaluonteisiin palkkaeriin luetaan Tilastokeskuksen Työvoimakustannustutkimuksessa  muun muassa tulospalkkiot, lomarahat ja palvelusvuosikorvaukset.

 

Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa kuvion oikean yläkulman valikosta.