Työvoimakustannukset henkilötyövuotta kohden 2012

 

Työvoimakustannuksiin kuuluvat kaikki ne kustannukset, jotka työnantajille aiheutuu työvoiman käytöstä.

Tilastokeskuksen Työvoimakustannustutkimuksen mukaan vuonna 2012 työvoimakustannukset olivat keskimäärin 50 600 euroa henkilötyövuotta kohden. Teollisuudessa ja rakentamisessa kustannukset olivat suurimmat ja kuntasektorilla pienimmät.

 

Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa kuvion oikean yläkulman valikosta.