Työttömyysaste 1989–2015

 
Työttömyysaste on työttömien osuus työvoimasta. Vuonna 2015 työttömyysaste oli keskimäärin 9,6 prosenttia 15–64-vuotiaasta väestöstä. Miesten työttömyysaste oli korkeampi (10,2 prosenttia) kuin naisten (9,0 prosenttia).

1990-luvun laman aikana työttömyysaste kipusi jopa yli 16 prosenttiin, mutta on sen jälkeen tilanne on kohentunut. Ennen finanssikriisiä vuonna 2008 työttömyysaste oli vain 6,4 prosenttia.

Työttömäksi luetaan Tilastokeskuksen otostutkimuksessa henkilö, joka on työtä vailla, on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa.
 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

 

Lisää tietoa:
EVA Fakta: Kuka Suomessa tekee työt? (2015)