Työtaistelut 2002–2014

 

Työtaistelujen määrä on vaihdellut paljon 2000-luvulla. Tilastokeskuksen Työtaistelutilaston mukaan työtaisteluja oli 128 kappaletta vuonna 2014.

Yli puolet työtaisteluista, 76 kappaletta, käytiin teollisuudessa. Teollisuuden alatoimialoista eniten työtaisteluja käytiin paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla.

Teollisuuden lakkoihin osallistui vuoden mittaan lähes 11 000 työntekijää, ja lakoissa menetettiin noin 14 000 työpäivää. Teollisuuden jälkeen taisteluherkimmät alat olivat rakentaminen sekä kuljetus- ja varastointiala.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n seurannan mukaan valtaosa lakoista oli laittomia.

 


Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.
 

Lisää tietoa:

Elinkeinoelämän keskusliiton tilastot työtaisteluista

Kauko Sipponen: Avainryhmien työtaistelu – Tanskan ja Norjan mallit