Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä 2007–2012

 

Huomattava osa opiskelijoista käy töissä opintojen ohessa. Tilastokeskuksen Koulutustilaston mukaan vuonna 2012 opiskelijoista lähes 54 prosenttia kävi töissä.

Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto-opintojen yhteydessä. Noin 58 prosentilla yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde. Ammattikorkeakouluopintojen ohessa työssä käyvien osuus oli 57 prosenttia ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohessa 53 prosenttia.

Opiskelijat ovat merkittävä työvoimapuskuri. Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä yleensä laskee, kun taloustilanne on heikompi.

 

Klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä voit rajata kuvion esittämää dataa. Kuvion oikean yläkulman valikosta voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa.