Työn tuottavuus eräissä EU-maissa 2014

 

Työn tuottavuutta voidaan havainnollistaa sillä, kuinka paljon arvonlisäystä yhdessä työtunnissa saadaan aikaan.Yksi suomalainen työtunti kasvattaa
teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön seurannan mukaan bruttokansantuotetta miltei yhtä paljon kuin euroalueella keskimäärin.

Silti työn tuottavuus on Ruotsissa ja etenkin Saksassa korkeampi kuin Suomessa, selviää teollisuusmaisen yhteistyöjärjestön OECD:n tilastoista.

Tuottavuuteen vaikuttaa tuotoksen määrän lisäksi sen laatu, joka näkyy tuotteiden tai suoritteiden korkeampina hintoina.

Kuviossa arvonlisäys tuntia kohti esitetään ostovoimakorjattuina dollareina. Tämä poistaa maiden välisten hintatasojen eron vaikutuksen vertailuun.

 

 

Klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä voit rajata kuvion esittämää dataa. Kuvion oikean yläkulman valikosta voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa.
 

 

Lisää tietoa: