Työn ja perheen yhteensovittaminen: Perhevapaakäytännöt eri Euroopan maissa 2012

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tuetaan monessa maassa tarjoamalla vanhemmille mahdollisuus jäädä vapaalle hoitamaan lasta. Vapaalta maksettavan korvaus ja kesto vaihtelevat eri maissa.

Meillä käytössä oleva hoitovapaa lapsen kolmanteen ikävuoteen asti ei ole Euroopassa yleinen. Vain viisi muuta maata (Viro, Unkari, Tsekin tasavalta, Puola, Ranska) maksoi perheelle tukea alle kolmivuotiaan kotona hoitamisesta, selviää Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusta.

 

 

Microsoft PowerPoint - Perhevapaakäytännöt.pptx