Työn ja perheen yhteensovittaminen: Kotiasiat ja ansiotyö 2013

 

Eri elämänalueet voivat tukea toisiaan, mutta joskus työn ja perheen vaatimukset saattavat olla ristiriidassa keskenään. Noin viidennes suomalaisista tuntee laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyön takia.

Laiminlyönnin tunteet ovat yleisimpiä lapsiperheiden vanhemmilla, selviää Tilastokeskuksen Työolotutkimuksista.

Työn ja vapaa-ajan raja on kuitenkin häilyvä, sillä työasioiden pohtiminen vapaa-ajalla on varsin yleistä. Miehistä 50 prosenttia ja naisista 54 prosenttia arvioi vuonna 2013 ajattelevansa usein työasioita kotona tai vapaa-ajalla.

 

 Klikkaamalla kuvion alapuolella olevan selitekentän selitteitä voit rajata kuvion esittämää dataa. Kuvion oikean yläkulman valikosta voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa.