Työmarkkinoille tulevat ja työmarkkinoilta poistuvat 1960–2040

 

Työmarkkinoilta poistuvien määrä on noussut, kun niin sanotut suuret ikäluokat ovat jääneet eläkkeelle. Samalla työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat pienentyneet sitten 1980-luvun.

Vuonna 2005 työmarkkinoilta poistuvien määrä (73 600) oli korkeampi kuin työmarkkinoille tulevien määrä (64 500).

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työmarkkinoilta poistuvien määrä pysyy yli 70 000:ssa vuoteen 2025 asti.