Työllisten määrä koulutusasteen mukaan vuosina 1987–2013

Työllisten koulutusrakenne on muuttunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Pelkästään peruskoulun käyneiden työllisten määrä on laskenut 900 000 henkilöstä 300 000:een, selviää EVA Faktasta Kuka Suomessa tekee työt?

Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden työllisten määrä on yli kaksinkertaistunut 320 000:een.

Alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä on kasvanut 192 000:lla. Melkein yhtä paljon on kasvanut keskiasteen eli lukion tai ammattikoulun suorittaneiden työllisten määrä.

 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

 

Lisää tietoa:

EVA Fakta Kuka Suomessa tekee työt?