Työn tuottavuus toimialoittain 2014

 

Tuottavuus vaihtelee voimakkaasti eri aloilla. Eniten arvonlisäystä tuntia kohti syntyy sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, reilut 85 euroa tuntia kohden, selviää Tilastokeskuksen tuottavuustutkimuksista.

Matalinta tuottavuus on majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä alkutuotannossa. Näissä arvonlisäystä kertyy alle 20 euroa tuntia kohden.

Vuosituhanteen vaihteen molemmin puolin tuottavuus kasvoi ripeästi, sillä sitä vauhditti etenkin matkapuhelinteollisuuden ja tuotantorakenteen muutos. Vuodesta 2008 tuottavuuskasvu on ollut vaatimatonta ja aika ajoin negatiivista.

 

 

Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

 

Lisää tietoa:

EVA Fakta Näin työmarkkinat toimivat (2015).