Syrjäytyneet (työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat) nuoret 2010

 

Syrjäytyneillä nuorilla tarkoitetaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia vain peruskoulun suorittaneita 15–29-vuotiaita.

Vuonna 2010 syrjäytyneitä nuoria oli 51 300, joka on viisi prosenttia kaikista 15–29-vuotiaista. Syrjäytyneiden kovassa ytimessä oli 32 500 nuorta. He eivät ole rekisteröityneet edes työttömiksi työnhakijoiksi.

 

 

Syrjäytyminen on erityisesti nuorten miesten ongelma. Kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä nuorista on miehiä.
 

 
Syrjäytyminen liittyy läheisesti maahanmuuttoon ja kotouttamiseen, sillä lähes neljännes syrjäytyneistä on maahanmuuttajataustaisia. Vieraskielisistä kouluttamattomista nuorista joka kolmas on  syrjäytynyt, kantaväestöön kuuluvista joka kahdeksas.
 

 

Voit tallentaa kuviot haluamassasi muodossa niiden yläkulman valikosta.

 

Lisää tietoa:

EVA Analyysi: Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?