Muutokset sosioekonomisessa asemassa 1984–2013

 

Työelämä on toimihenkilöitynyt. Noin 25 vuodessa työntekijöiden määrä on tippunut puolesta kolmannekseen ja samalla ylempiin toimihenkilöihin kuuluvien osuus on kasvanut, selviää Tilastokeskuksen Työolotutkimuksista.

Työntekijä-ryhmään luetaan yleensä palvelutyötä, kuten siivoamista, teollisuustyötä ja kuljetus-, vartiointi- ja varastotyötä tekevät. Alemmat toimihenkilöt taas tekevät myynti- ja toimistotöitä, ja ylemmillä toimihenkilöillä  toimenkuvaan liittyy kuuluu yleensä päätöksentekoa ja johtamista.

 

 


Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

 
Palkansaajien sosioekonomisissa asemissa on selviä sukupuolieroja. Miespalkansaajista 43 prosenttia oli vuonna 2013 työntekijöitä. Toisaalta 33 prosenttia miehistä työskenteli ylempinä toimihenkilöinä.
 
Naispalkansaajista taas jopa 56 prosenttia työskenteli alempina toimihenkilöinä. Naisista ylempiä toimihenkilöitä oli 28 prosenttia ja työntekijöitä 16 prosenttia.