Arviot palkkatyytyväisyydestä 2005–2011

 

Palkansaajien palkkatyytyväisyys vaihtelee sektoreittain. Tyytyväisimmät palkansaajat löytyvät yksityiseltä sektorilta ja tyytymättömimmät kuntasektorilta, selviää työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrista. Kyselyssä kartoitetaan palkansaajien arvioita palkkauksensa oikeudenmukaisuudesta, kilpailukykyisyydestä ja kannustavuudesta.

 

Erittäin tai melko kilpailukykyiseksi palkkauksensa arvioi yksityisellä sektorilla yli 60 prosenttia palkansaajista. Valtion palkansaajista jopa 67 prosenttia piti palkkaustaan kilpailukykyisenä, mutta kuntien palkansaajista vain 39 prosenttia.

 

Yksityisen sektorin palkansaajat arvioivat palkkauksensa kannustavammaksi kuin julkisen sektorin. Teollisuudessa ja yksityisissä palveluissa palkkaustaan piti erittäin tai melko kannustavana noin 60 prosenttia, valtiolla 51 prosenttia, mutta kunnissa vain 36 prosenttia palkansaajista vuonna 2011.

 

Teollisuuden ja yksityisten palvelujen sekä valtion palkansaajista 73–75 prosenttia piti palkkaustaan erittäin tai melko oikeudenmukaisena vuonna 2011. Kuntapuolella luku jäi 63 prosenttiin.

 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.