Palkansaajien keskiansioiden kehitys 2010–2015

 

Palkansaajan nimelliset keskiansiot ovat nousseet yli 10 prosenttia vuodesta 2010. Nimellinen keskiansio oli 3 338 euroa kuukaudessa vuonna 20152, selviää Tilastokeskuksen Ansiotasoindeksistä.

Valtiolla keskiansio oli selvästi korkeampi kuin muilla työnantajasektoreilla, noin 3664 euroa kuukaudessa. Keskiansio on valtiolla myös viime vuosina kasvanut nopeammin kuin yksityisellä sektorilla tai kunnissa.

Yksityisen sektorin tiedot kattavat yritysten lisäksi myös voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, säätiöt ja yliopistot.

 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.