Ottaisiko työttömänä vastaan mitä tahansa työtä? 2015

 

Enemmistö suomalaista olisi valmis ottamaan vastaan mitä tahansa työtä, jos vaihtoehtona olisi työttömyys. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan 52 prosenttia ottaisi vastaan mitä tahansa työtä, 30 prosenttia ei ja “vaikea sanoa” vastasi 18 prosenttia.
Halukkuus ottaa vastaan mitä tahansa työtä vaihtelee jonkin verran sosioekonomisen aseman mukaan. Innokkaimmin mitä tahansa työtä ottaisivat vastaan maatalousyrittäjät (72 %), johtavassa asemassa olevat (62 %) ja toimihenkilöt (56–57 %). Työttömistä mitä tahansa työtä on valmis ottamaan vastaan vain 24 prosenttia.

 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

Lisää tietoa:
EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015: Suomalaisten työelämäasenteet