Opiskelijoiden toiveet työsuhteen pituudesta 2011

 

Opiskelijat eivät ole työpaikkasurffareita, vaan he haluavat vakituisen, useampien vuosien työsuhteen. Nuorten työelämäasenteita kartoittavan Dialogi-hankkeen kyselyssä enemmistö vastanneista opiskelijoista ilmoitti, että sopiva aika työskennellä yhden työnantajan palveluksessa olisi 3–9 vuotta.
 

Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.