Opiskelijoiden toiveet työajasta 2011

 

Opiskelijoiden toiveet työajan suhteen noudattavat pitkälti vallalla olevia työaikakäytäntöjä. Dialogi-hankkeen kyselyssä noin 70 prosenttia vastanneista opiskelijoista haluaisi säännöllisen 37,5-tuntisen työviikon ja ilmoitti, että 8–16 tai 9–17 työaika sopii hyvin. Samoin viikonloppuvapaita pidettiin tärkeämpänä kuin arkivapaita.

 

Microsoft PowerPoint - Opiskelijoiden toiveet työajoista.pptx

Mieluiten opiskelijat tekisivät myös kokoaikatyötä, jossa viikkotuntien määrä olisi 37,5. Yllättävän moni opiskelija olisi kuitenkin valmis urakkaluontoiseen töiden tekemiseen, jossa tunteja ei lasketa, mutta projektin loputtua voi pitää vapaata.

 

Microsoft PowerPoint - Opiskelijoiden toiveet työsuhteesta.pptx