Nuorten työelämäasenteet 2013: Suhtautuminen tulevaisuuteen

 
Nuoret suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa maltillisen optimistisesti. Nuorista 59 prosenttia uskoo saavuttavasa vanhempiaan paremman yhteiskunnallisen aseman, käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisobarometrista.

Lähes joka toinen vastaajista kertoi kuitenkin olevansa huolissaan siitä, onko hänellä töitä tulevaisuudessa. Kolme neljästä 15–29-vuotiaasta kuitenkin uskoo, että pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrä kasvaa tulevaisuudessa.

 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.