Naisten osuus johtajista eräillä aloilla 2013

 

Kaikista johtajista 30 prosenttia on naisia. Naisten osuus vaihtelee kuitenkin suuresti alasta riippuen, selviää Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ja työolotutkimuksesta.

Teollisuuden tuotantojohtajista sekä toimitusjohtajista vain yksi kymmenestä on nainen. Lastenhoidossa ja vanhustenhuollossa johtajista noin yhdeksän kymmenestä on naisia, sosiaalihuollossakin lähes kolme neljästä ja terveydenhuollon johtajista noin puolet.

Lähiesimiehinä naiset toimivat yleisesti: 40 prosentilla palkansaajista oli nainen esimiehenä vuonna 2012, vuonna 1984 vain 26 prosentilla oli naisesimies. Naiset tosin johtavat enimmäkseen naisia: miehistä vain 15 prosentilla on naisesimies.


Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

Lisää tietoa:

EVA Fakta Näin työmarkkinat toimivat (2015).