Mitkä tekijät kannustavat jatkamaa työelämässä eläkkeelläkin? 2013

 

Työhönsä tyytyväiset ovat yleensä halukkaimpia jatkamaan työntekoa eläkkeelläkin. Yli 50-vuotiaiden työntekijöiden mukaan työilmapiiri ja mielenkiintoiset työtehtävät ovat tärkein kannuste jatkaa työntekoa mahdollisimman pitkään, selviää Tilastokeskuksen Työolotutkimuksesta.

Etenkin naisten mielestä työilmapiiri voi olla olennainen työssä jaksamista kannustava tekijä. Miehet pitivät hieman tärkeämpänä mielenkiintoisia työtehtäviä.

Työssäjatkamiseen voidaan kannustaa myös lyhentämällä työaikaa tai joustamalla työajoissa. Osa vastaajista piti tärkeänä hyvää työterveyshuoltoa ja työtehtävien keventämistä.

 

Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.