Mitä ansiotyö merkitsee? 2010

 

Yli puolelle (55%) suomalaisista ansiotyö merkitsee hyvin suuressa määrin tai paljolti vain keinoa toimeentulon hankkimiseksi. Lähes puolet (47%) arvioi, että työnteko on pitkälti keino rahoittaa muita, kiinnostavampia aktiviteetteja.

EVAn arvo- ja asennetutkimuksen mukaan työ ei kuitenkaan ole suomalaisille toisarvoinen asia vaan osa identiteettiä. Lähes puolelle (49%)työ on itsearvostuksen merkittävin lähde. Vain joka neljännelle (24%) työ on vain arjen rutiinia.

Kolmantena työn tärkeänä merkityksenä ovat työhön liittyvät ihmissuhteet. Lähes yhdeksälle kymmenestä (86%) työn merkitys liittyy ainakin jossain määrin hyviin ihmissuhteisiin ja kavereihin työpaikalla.

 

Microsoft PowerPoint - mitäansiotyömerkitsee.pptx

 

 

Lisää tietoa:

Ilkka Haavisto: Työelämän kulttuurivallankumous

Työelämäasenteet EVAn Arvopankissa