Minkä ikäisenä opiskelijat haluaisivat vetäytyä työelämästä? 2011

 

Opiskelijoista noin 40 prosenttia haluaisi vetäytyä työelämästä 61–65-vuotiaana. Melkein viidesosa opiskelijoista olisi kuitenkin valmis jatkamaan työssä pitempäänkin ja kymmenesosa lopettaisi työnteon vasta kuin on pakko, selviää Dialogi-hankkeen kyselystä. Merkittävä tulos kyselyssä on myös, että 18 prosenttia opiskelijoista uskoo jatkavansa työntekoa koko elämänsä ajan ainakin jossain muodossa.

 Kuvion oikean yläkulman valikosta voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa.