Millainen on hyvä työpaikka? 2010

 

Suomalaiset arvostavat työpaikalla hyvää ilmapiiriä. Jopa 90 prosenttia EVAn arvo- ja asennetutkimuksen kyselyyn vuonna 2010 vastanneista oli sitä mieltä, että työpaikan hyvä henki ja miellyttävä ilmapiiri ovat tärkeitä.

Työn sisällöllisistä ominaisuuksista kyselyssä nousivat esille työn mielenkiintoisuus ja mahdollisuus toteuttaa itseään. Lisäksi kuusi vastaajaa kymmenestä piti tärkeänä sitä, että työnantajan arvot vastaavat omia arvoja.

Työsuhteen luonteeseen liittyvistä tekijöistä tärkeimmäksi nousi työn vakinaisuus.

 

 

Microsoft PowerPoint - Millainen on hyvä työpaikka.pptx

 

Lisää tietoa:

Ilkka Haavisto: Työelämän kulttuurivallankumous