Mielipiteet työelämän laadusta 2003–2014

 

Työelämän laatu on palkansaajien mielestä melko hyvällä tasolla, eikä se ole huonontunut viime vuosikymmeninä, selviää työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrista. Asteikolla 0–10 työelämän laatu saa keskimäärin 6,7 pistettä.

Vaikka talouskriisi on johtanut lomautuksiin ja irtisanomisiin, työntekijät antavat parhaat arviot “työpaikan varmuus” -ulottuvuudelle. Kolme muuta osaulottuvuutta ovat kehittyneet vakaasti.

 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

 

Lisää tietoa:

EVA Fakta Näin työmarkkinat toimivat (2015)